logoKEM spółka z o.o.

w upadłości likwidacyjnej


           

Dane kontaktowe

KEM Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej

ul. Budowlanych 6/1a
NIP :
  629-231-30-96
41-303 Dąbrowa Górnicza REGON :
  240145681
  Tel:    + 48 32 260 13 90 KRS :
  0000239610
  Fax:   + 48 32 260 23 22 e-mail :
 sekretariat@kem.com.pl


Zdj�cie budynku